Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2047(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0353/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0353/2016

Keskustelut :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0475

Pöytäkirja
Keskiviikko 30. marraskuuta 2016 - BrysselLopullinen painos

11. Vuoden 2017 talousarviomenettely: yhteinen teksti (keskustelu)
CRE

Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 koskevasta yhteisestä tekstistä [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Euroopan parlamentin valtuuskunta talousarviomenettelyn sovittelukomiteassa. Esittelijät: Jens Geier ja Indrek Tarand (A8-0353/2016)

Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
Antonio TAJANI
varapuhemies

Jens Geier ja Indrek Tarand esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Ivan Lesay (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Siegfried Mureşan PPE-ryhmän puolesta, Derek Vaughan S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Andrey Novakov ja Patricija Šulin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou ja Vladimír Maňka.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay ja Jean Arthuis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.12.2016, kohta 6.20.

Oikeudellinen huomautus