Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2047(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0353/2016

Ingediende teksten :

A8-0353/2016

Debatten :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Stemmingen :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0475

Notulen
Woensdag 30 november 2016 - BrusselDefinitieve uitgave

11. Begrotingsprocedure 2017: gemeenschappelijk ontwerp (debat)
CRE

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 [14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD)] – Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure. Rapporteurs: Jens Geier en Indrek Tarand (A8-0353/2016)

Het woord wordt gevoerd door Jean Arthuis (voorzitter van de Commissie BUDG).

VOORZITTER: Antonio TAJANI

Ondervoorzitter

Jens Geier en Indrek Tarand lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Ivan Lesay (fungerend voorzitter van de Raad) en Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Siegfried Mureşan, namens de PPE-Fractie, Derek Vaughan, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Andrey Novakov en Patricija Šulin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou en Vladimír Maňka.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva, Ivan Lesay en Jean Arthuis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.20 van de notulen van 1.12.2016.

Juridische mededeling