Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2047(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0353/2016

Teksty złożone :

A8-0353/2016

Debaty :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0475

Protokół
Środa, 30 listopada 2016 r. - BrukselaWersja ostateczna

11. Procedura budżetowa na rok 2017: tekst wspólny (debata)
CRE

Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do budżetowego komitetu pojednawczego. Współsprawozdawcy: Jens Geier i Indrek Tarand (A8-0353/2016)

Głos zabrał Jean Arthuis (przewodniczący komisji BUDG).

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Jens Geier i Indrek Tarand przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: Ivan Lesay (urzędujący przewodniczący Rady) i Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Siegfried Mureşan w imieniu grupy PPE, Derek Vaughan w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Andrey Novakov i Patricija Šulin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou i Vladimír Maňka.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Grapini i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay i Jean Arthuis.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.20 protokołu z dnia 1.12.2016.

Informacja prawna