Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2047(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0353/2016

Ingivna texter :

A8-0353/2016

Debatter :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0475

Protokoll
Onsdagen den 30 november 2016 - BrysselSlutlig utgåva

11. Budgetförfarandet 2017: gemensamt förslag (debatt)
CRE

Betänkande om det gemensamma förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Europaparlamentets delegation till budgetförlikningskommittén. Föredragande: Jens Geier och Indrek Tarand (A8-0353/2016)

Talare: Jean Arthuis (ordförande för utskottet BUDG).

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Jens Geier och Indrek Tarand redogjorde för betänkandet.

Talare: Ivan Lesay (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, Derek Vaughan för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Andrey Novakov och Patricija Šulin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou och Vladimír Maňka.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay och Jean Arthuis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.20 i protokollet av den 1.12.2016.

Rättsligt meddelande