Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 30. listopadu 2016 - Brusel

12. Revize VFR (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Revize VFR (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (úřadující předseda Rady) a Kristalina Georgieva (místopředsedsedkyně Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Jan Olbrycht za skupinu PPE, Isabelle Thomas za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Theurer, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, José Manuel Fernandes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu a Vladimír Maňka.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis a Victor Negrescu.

Vystoupili: Kristalina Georgieva a Ivan Korčok.

Rozprava skončila.

Právní upozornění