Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. november 2016 - Bruxelles

12. FFR-revision (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: FFR-revision (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (formand for Rådet) og Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jan Olbrycht for PPE-Gruppen, Isabelle Thomas for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Theurer, Eleftherios Synadinos, løsgænger, José Manuel Fernandes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu og Vladimír Maňka.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis og Victor Negrescu.

Talere: Kristalina Georgieva og Ivan Korčok.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse