Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 30. november 2016 - Brüssel

12. Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (nõukogu eesistuja) ja Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jan Olbrycht fraktsiooni PPE nimel, Isabelle Thomas fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Theurer, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Manuel Fernandes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu ja Vladimír Maňka.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis ja Victor Negrescu.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva ja Ivan Korčok.

Arutelu lõpetati.

Õigusalane teave