Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 30. marraskuuta 2016 - Bryssel

12. Monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jan Olbrycht PPE-ryhmän puolesta, Isabelle Thomas S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Theurer, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, José Manuel Fernandes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu ja Vladimír Maňka.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis ja Victor Negrescu.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva ja Ivan Korčok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus