Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. november 30., Szerda - Brüsszel

12. A többéves pénzügyi keret felülvizsgálata (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A többéves pénzügyi keret felülvizsgálata (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (a Tanács soros elnöke) és Kristalina Georgieva (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jan Olbrycht, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabelle Thomas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Maragall, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Theurer, Eleftherios Synadinos, független, José Manuel Fernandes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu és Vladimír Maňka.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis és Victor Negrescu.

Felszólal: Kristalina Georgieva és Ivan Korčok.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat