Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. lapkričio 30 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

12. DFP peržiūra (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: DFP peržiūra (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Jan Olbrycht PPE frakcijos vardu, Isabelle Thomas S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zanni EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Theurer), Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, José Manuel Fernandes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu ir Vladimír Maňka.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis ir Victor Negrescu.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva ir Ivan Korčok.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas