Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 30. novembris - Brisele

12. DFS pārskatīšana (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: DFS pārskatīšana (2016/3003(RSP)).

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Jan Olbrycht PPE grupas vārdā, Isabelle Thomas S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Theurer, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, José Manuel Fernandes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu un Vladimír Maňka.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis un Victor Negrescu.

Uzstājās Kristalina Georgieva un Ivan Korčok.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums