Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 30 november 2016 - Brussel

12. Herziening MFK (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Herziening MFK (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad) en Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jan Olbrycht, namens de PPE-Fractie, Isabelle Thomas, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Theurer, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, José Manuel Fernandes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu en Vladimír Maňka.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis en Victor Negrescu.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva en Ivan Korčok.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling