Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 30 listopada 2016 r. - Bruksela

12. Przegląd WRF (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Przegląd WRF (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) i Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Jan Olbrycht w imieniu grupy PPE, Isabelle Thomas w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Theurera, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, José Manuel Fernandes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu i Vladimír Maňka.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis i Victor Negrescu.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva i Ivan Korčok.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna