Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 30 noiembrie 2016 - Bruxelles

12. Revizuirea CFM (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Revizuirea CFM (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Jan Olbrycht, în numele Grupului PPE, Isabelle Thomas, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Theurer, Eleftherios Synadinos, neafiliat, José Manuel Fernandes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu și Vladimír Maňka.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis și Victor Negrescu.

Au intervenit: Kristalina Georgieva și Ivan Korčok.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică