Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 30. novembra 2016 - BruselFinálna verzia

12. Revízia VFR (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Revízia VFR (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady) a Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jan Olbrycht v mene skupiny PPE, Isabelle Thomas v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Theurer, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, José Manuel Fernandes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu a Vladimír Maňka.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis a Victor Negrescu.

V rozprave vystúpili: Kristalina Georgieva a Ivan Korčok.

Rozprava sa skončila.

Právne oznámenie