Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0137(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0328/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0328/2016

Συζήτηση :

PV 30/11/2016 - 13
CRE 30/11/2016 - 13

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0466

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

13. Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΚ-Γκάνας *** (συζήτηση)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Γκάνας, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

Ο Christofer Fjellner παρουσιάζει τη σύσταση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jude Kirton-Darling, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Christofer Fjellner, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Adam Szejnfeld και David Martin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Maria Arena.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Christofer Fjellner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.12.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου