Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0126(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0354/2016

Ingediende teksten :

A8-0354/2016

Debatten :

PV 30/11/2016 - 14
CRE 30/11/2016 - 14

Stemmingen :

PV 01/12/2016 - 6.10
CRE 01/12/2016 - 6.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0465

Notulen
Woensdag 30 november 2016 - BrusselDefinitieve uitgave

14. Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met strafbare feiten *** (debat)
CRE

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad over de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

Jan Philipp Albrecht licht de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Angel Dzhambazki (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Marju Lauristin, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Emil Radev, Birgit Sippel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Michał Marusik, Ana Gomes en Ruža Tomašić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias en Takis Hadjigeorgiou.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová, Sophia in 't Veld om om opheldering te vragen, en Jan Philipp Albrecht.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 1.12.2016.

Juridische mededeling