Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2045(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0341/2016

Keskustelut :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0464

Pöytäkirja
Keskiviikko 30. marraskuuta 2016 - BrysselLopullinen painos

16. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arviointi - Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen (keskustelu)
CRE

Mietintö Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arvioinnista [2016/2045(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000139/2016) – Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai ja Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta ja Remo Sernagiotto ja Raffaele Fitto komissiolle: Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Suullisesti vastattava kysymys (O-000140/2016) – Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini ja Salvatore Cicu PPE-ryhmän puolesta, Constanze Krehl ja Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Ramón Luis Valcárcel Siso komissiolle: Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Suullisesti vastattava kysymys (O-000141/2016) – Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini ja David Coburn EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Suullisesti vastattava kysymys (O-000146/2016) – Curzio Maltese, Eleonora Forenza ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).

Salvatore Cicu esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato ja Curzio Maltese esittelivät kysymykset.

Corina Crețu (komission jäsen) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Marco Valli (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Remo Sernagiotto ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza ja Steeve Briois.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa ja Andrea Cozzolino.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Caterina Chinnici, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Corina Crețu ja Salvatore Cicu käyttivät puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca ja Lorenzo Fontana ENF-ryhmän puolesta tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016)

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu ja Alessandra Mussolini PPE-ryhmän puolesta tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016)

—   Davor Škrlec ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016)

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016)

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016)

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016)

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016)

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas ja Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 6.8 ja istunnon pöytäkirja 1.12.2016, kohta 6.21.

Oikeudellinen huomautus