Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2045(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0341/2016

Viták :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0464

Jegyzőkönyv
2016. november 30., Szerda - BrüsszelVégleges kiadás

16. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja: értékelés – A földrengések utáni olaszországi helyzet (vita)
CRE

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról: értékelés [2016/2045(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000139/2016) felteszi: Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai és Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Remo Sernagiotto és Raffaele Fitto, a Bizottsághoz: A földrengések utáni olaszországi helyzet (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000140/2016) felteszi: Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini és Salvatore Cicu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Constanze Krehl és Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Ramón Luis Valcárcel Siso, a Bizottsághoz: A földrengések utáni olaszországi helyzet (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000141/2016) felteszi: Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini és David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A helyzet Olaszországban a földrengést követően (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000146/2016) felteszi: Curzio Maltese, Eleonora Forenza és Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az olaszországi helyzet a földrengéseket követően (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP))

Salvatore Cicu előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato és Curzio Maltese kifejti a kérdéseket.

Corina Crețu (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Marco Valli (a CONT bizottság véleményének előadója), Ramón Luis Valcárcel Siso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tonino Picula, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Remo Sernagiotto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Matthijs van Miltenburg, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza és Steeve Briois.

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

Felszólal: Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa és Andrea Cozzolino.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Caterina Chinnici, Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Corina Crețu és Salvatore Cicu.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca és Lorenzo Fontana, az ENF képviselőcsoport nevében, a földrengéseket követően Olaszországban kialakult helyzetről (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016)

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu és Alessandra Mussolini, a PPE képviselőcsoport nevében, a földrengéseket követően Olaszországban kialakult helyzetről (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016)

—   Davor Škrlec és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az olaszországi helyzetről a földrengéseket követően (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016)

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă és Damiano Zoffoli, az S&D képviselőcsoport nevében, az olaszországi helyzetről a földrengéseket követően (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016)

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo és Piernicola Pedicini, az EFDD képviselőcsoport nevében, az olaszországi helyzetről a földrengéseket követően (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016)

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében, az olaszországi helyzetről a földrengéseket követően (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016)

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében, az olaszországi helyzetről a földrengéseket követően (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016)

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas és Xabier Benito Ziluaga, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az olaszországi helyzetről a földrengéseket követően (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 6.8. pont és 2016.12.1-i jegyzőkönyv, 6.21. pont .

Jogi nyilatkozat