Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2045(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0341/2016

Debatai :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0464

Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. lapkričio 30 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

16. Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas. Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (diskusijos)
CRE

Pranešimas „Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas“ [2016/2045(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Salvatore Cicu (A8-0341/2016).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000139/2016), kurį pateikė Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu ir Remo Sernagiotto ir Raffaele Fitto Komisijai: Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP)).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000140/2016), kurį pateikė Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini ir Salvatore Cicu PPE frakcijos vardu, Constanze Krehl ir Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu ir Ramón Luis Valcárcel Siso Komisijai: Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP)).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000141/2016), kurį pateikė Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini ir David Coburn EFDD frakcijos vardu Komisijai: Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP)).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000146/2016), kurį pateikė Curzio Maltese, Eleonora Forenza ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).

Salvatore Cicu pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato ir Curzio Maltese pristatė klausimus.

Corina Crețu (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Marco Valli (CONT komiteto nuomonės referentas), Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu, Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Remo Sernagiotto ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza ir Steeve Briois.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa ir Andrea Cozzolino.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici, Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Corina Crețu ir Salvatore Cicu.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca ir Lorenzo Fontana ENF frakcijos vardu – dėl padėties Italijoje įvykus žemės drebėjimams (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu ir Alessandra Mussolini PPE frakcijos vardu – dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu – dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu – dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu – dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas ir Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 6.8 punktas ir 2016 12 01 protokolo 6.21 punktas.

Teisinis pranešimas