Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. gruodžio 1 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

2. Kova su rasizmu, ksenofobija, homofobija ir kitų formų netolerancija (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kova su rasizmu, ksenofobija, homofobija ir kitų formų netolerancija (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Julian King (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Kinga Gál PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Kristina Winberg EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor ir Cécile Kashetu Kyenge.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Seán Kelly ir Marek Jurek dėl procedūros „prašau žodžio“ (pirmininkas pateikė paaiškinimus).

Kalbėjo Julian King.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Ivan Korčok.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas