Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris - BriseleGalīgā redakcija

2. Rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības izpausmju apkarošana (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības izpausmju apkarošana (2016/2989(RSP)).

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Julian King (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Kinga Gál PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Kristina Winberg EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor un Cécile Kashetu Kyenge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou un Georgios Epitideios.

Uzstājās Seán Kelly un Marek Jurek, kurš komentēja brīvā mikrofona procedūru (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumus).

Uzstājās Julian King.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ivan Korčok.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums