Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 1. december 2016 - Bruxelles

4. Parlamentets sammensætning

Ernest Maragall havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 31. december 2016.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dato og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.

(Mødet udsat kl. 10.45 i afventning af det højtidelige møde)

Juridisk meddelelse