Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

4. Σύνθεση του Σώματος

Ο Ernest Maragall κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 31 Δεκεμβρίου 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 3 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από αυτή την ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.45 εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου