Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 1 december 2016 - Brussel

4. Samenstelling Parlement

Ernest Maragall heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 31 december 2016.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 10.45 uur onderbroken.)

Juridische mededeling