Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 1 grudnia 2016 r. - Bruksela

4. Skład Parlamentu

Ernest Maragall zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.45 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)

Informacja prawna