Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 1 december 2016 - BrysselSlutlig utgåva

4. Parlamentets sammansättning

Ernest Maragall hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 31 december 2016.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.45 i avvaktan på det högtidliga mötet.)

Rättsligt meddelande