Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

5. Högtidligt möte - Tunisien
CRE

Kl. 11.00–11.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av anförandet av Beji Caid Essebsi, Republiken Tunisiens president.

°
° ° °

Talare: Ana Gomes, om situationen i Syrien, Janice Atkinson, om förloppet av debatten om bekämpning av rasism, främlingsfientlighet, homofobi, sexism och andra former av intolerans, Doru-Claudian Frunzulică, om högtidlighållande av Rumäniens nationaldag den 1 december, Marek Jurek, om situationen på Kuba, och Seb Dance, om världsaidsdagen.

Rättsligt meddelande