Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/3004(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B8-1304/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - Brusel

6.9. Posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů se Smlouvami (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu předložili Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL, týkající se žádosti o posudek Soudního dvora Evropské unie o slučitelnosti návrhu Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu předložily Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström a Angelika Mlinar za skupinu ALDE, o žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů se Smlouvami (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Návrhy usnesení B8-1304/2016 a B8-1305/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ B8-1304/2016

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-1305/2016

zamítnut

Právní upozornění