Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/3001(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-1310/2016

Debatten :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Stemmingen :

PV 01/12/2016 - 6.24
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0479

Notulen
Donderdag 1 december 2016 - BrusselDefinitieve uitgave

6.24. Situatie in de Democratische Republiek Congo (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 en B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1310/2016

(ter vervanging van B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 en B8-1324/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská en Teresa Jiménez-Becerril Barrio, namens de PPE-Fractie;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi en Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoen Arne Gericke, namens de ECR-Fractie;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes en Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0479)

(Ontwerpresolutie B8-1315/2016 komt te vervallen.)

Juridische mededeling