Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/3001(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-1310/2016

Dezbateri :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.24
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0479

Proces-verbal
Joi, 1 decembrie 2016 - BruxellesEdiţie definitivă

6.24. Situația din Republica Democratică Congo (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 și B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1310/2016

(care înlocuiește B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 și B8-1324/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská și Teresa Jiménez-Becerril Barrio, în numele Grupului PPE;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi și Eric Andrieu, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoși Arne Gericke, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes și Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0479)

(Propunerea de rezoluție B8-1315/2016 a devenit caducă.)

Notă juridică