Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 1. prosinca 2016. - BruxellesZavršno izdanje

6. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Carinski zakonik Unije u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Maria Grapini dala je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0457)


6.2. Dokumenti s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u pogledu datuma njezine primjene ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u pogledu datuma njezine primjene [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0458)


6.3. Sporazum između EU-a i Kiribatija o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Kiribatija o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0459)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.4. Sporazum između EU-a i Salomonovih Otoka o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Salomonovih Otoka o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0460)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.5. Sporazum između EU-a i Mikronezije o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Saveznih Država Mikronezije o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0461)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.6. Sporazum između EU-a i Tuvalua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Tuvalua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0462)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.7. Sporazum između EU-a i Maršalovih Otoka o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Maršalovih Otoka o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0463)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.8. Fond solidarnosti Europske unije: ocjena (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Fondu solidarnosti Europske unije: ocjena [2016/2045(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0464)


6.9. Mišljenje Suda o usklađenosti Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela s Ugovorima (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su podnijeli Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, u skladu s člankom 108. stavkom 6. Poslovnika, o traženju mišljenja Suda o usklađenosti predloženog Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela s Ugovorima (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Prijedlog rezolucije koji su podnijeli Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström i Angelika Mlinar, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, u skladu s člankom 108. stavkom 6. Poslovnika, o traženju mišljenja Suda o usklađenosti Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela s Ugovorima (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Prijedlozi rezolucija B8-1304/2016 i B8-1305/2016

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-1304/2016

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-1305/2016

Odbijeno


6.10. Sporazum između SAD-a i EU-a o zaštiti osobnih informacija u vezi s kaznenim djelima *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Jan Philipp Albrecht dao je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4 Poslovnika.

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0465)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.11. Prijelazni Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Gane *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0466)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.12. Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke za 2016. (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2016. [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0467)


6.13. Nacrt izmjene proračuna br. 4/2016: Ažuriranje odobrenih sredstava kako bi se u obzir uzeli najnovija kretanja u domeni migracija i sigurnosti, smanjenje odobrenih sredstava za plaćanja i preuzimanje obveza (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Ažuriranje odobrenih sredstava kako bi se u obzir uzeli najnovija kretanja u domeni migracija i sigurnosti, smanjenje odobrenih sredstava za plaćanja i preuzimanje obveza kao rezultat globalnog prijenosa, produljenje trajanja EFSU-a, izmjena plana radnih mjesta u Frontexu i ažuriranje odobrenih sredstava prihoda (vlastita sredstva) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0468)


6.14. Nacrt izmjene proračuna br. 5/2016.: Provedba Odluke o vlastitim sredstvima br. 2014/335/EU (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Provedba Odluke o vlastitim sredstvima br. 2014/335/EU nakon zaključenja postupka ratifikacije i njezina stupanja na snagu 1. listopada 2016. [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0469)


6.15. Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a radi pružanja pomoći Njemačkoj (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0470)


6.16. Nacrt izmjene proračuna br. 6/2016 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti EU-a radi pružanja pomoći Njemačkoj (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0471)


6.17. Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke 2017. (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke 2017. [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0472)


6.18. Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0473)


6.19. Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a kako bi se omogućila isplata predujmova u proračun za 2017. (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se omogućila isplata predujmova u opći proračun Unije za 2017. [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0474)


6.20. Proračunski postupak za 2017.: zajednički tekst (glasovanje)

Izvješće o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Izaslanstvo Europskog parlamenta u Odboru za mirenje u proračunskom postupku. Izvjestitelji: Jens Geier i Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Potrebna kvalificirana većina za odbijanje zajedničkog teksta)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0475)

Govorili su:

Indrek Tarand (izvjestitelj) predložio je sljedeću tehničku izmjenu u dijelu I. (Europski parlament - organizacijska struktura):

Ponovno uvođenje fusnote broj 1 u proračun za 2015.:

Među kojima tri ad personam promaknuća (tri AD 14 u AD 15) dodijeljena u iznimnim slučajevima zaslužnim dužnosnicima.”

Prije potpisivanja proračuna za financijsku godinu 2017. Predsjednik je dao sljedeću izjavu:

Parlament i Vijeće odobrili su zajednički tekst dogovoren u Odboru za mirenje 17. studenog 2016. Proračunski postupak proveden je u skladu s člankom 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Proračunski postupak za financijsku godinu 2017. može se smatrati dovršenim. Proglašavam da je proračun EU-a za financijsku godinu 2017. konačno donesen.”


6.21. Stanje u Italiji nakon potresa (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 i B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-1284/2016

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1285/2016

(koji zamjenjujeB8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 i B8-1296/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda i Franc Bogovič, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula i Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey i Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini i Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0476)


6.22. Izjave o financijskim interesima povjerenika - smjernice (glasovanje)

Izvješće o izjavama o financijskim interesima povjerenika – smjernice [2016/2080(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0477)


6.23. Odgovornost, naknada štete i financijsko jamstvo za odobalne naftne i plinske djelatnosti (glasovanje)

Izvješće o odgovornosti, naknadi štete i financijskom jamstvu za odobalne naftne i plinske djelatnosti [2015/2352(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0478)


6.24. Stanje u Demokratskoj Republici Kongu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 i B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1310/2016

(koji zamjenjujeB8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 i B8-1324/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská i Teresa Jiménez-Becerril Barrio, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi i Eric Andrieu, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoi Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk i Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes i Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0479)

(Prijedlog rezolucije B8-1315/2016 se ne razmatra.)


6.25. Pristup energiji u zemljama u razvoju (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000134/2016) koje je postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Komisiji: Pristup energiji u zemljama u razvoju (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Rasprava je održana 24. studenog 2016. (točka 12 zapisnika od 24.11.2016.).

Prijedlog rezolucije B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0480)


6.26. Primjena postupka za europski platni nalog (glasovanje)

Izvješće o primjeni postupka za europski platni nalog [2016/2011(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0481)

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Pravna napomena