Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. gruodžio 1 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

6. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Sąjungos muitinės kodekso nustatymas, kiek tai susiję su prekėmis, kurios buvo jūra ar oru laikinai išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl prekių, kurios buvo jūra ar oru laikinai išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A8-0329/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Maria Grapini padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0457).


6.2. Mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai, kiek tai susiję su jų taikymo pradžios data ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl taikymo datos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A8-0356/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0458).


6.3. ES ir Kiribačio Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kiribačio Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0334/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0459).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.4. ES ir Saliamono Salų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Saliamono Salų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Sąjungos vardu projekto [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0336/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0460).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.5. ES ir Mikronezijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mikronezijos Federacinių Valstijų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Sąjungos vardu projekto [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0337/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0461).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.6. ES ir Tuvalu susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Sąjungos ir Tuvalu susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Sąjungos vardu projekto [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0333/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0462).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.7. ES ir Maršalo Salų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maršalo Salų Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0335/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0463).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.8. Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas „Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas“ [2016/2045(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Salvatore Cicu (A8-0341/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0464).


6.9. Teisingumo Teismo nuomonė dėl to, ar Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos suderinamas su Sutarčių nuostatomis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kuria prašoma, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl to, ar numatytas sudaryti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos suderinamas su Sutarčių nuostatomis, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį pateikė Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę, ar Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos suderinamas su Sutartimis, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį pateikė Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström ir Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1304/2016 ir B8-1305/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-1304/2016

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-1305/2016

Atmesta.


6.10. JAV ir ES susitarimas dėl asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos tiriant nusikalstamas veikas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl asmens duomenų, susijusių su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, nustatymu ar traukimu baudžiamojon atsakomybėn už jas, apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Jan Philipp Albrecht padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0465).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.11. Tarpinis ES ir Ganos ekonominės partnerystės susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl tarpinio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Ganos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0328/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0466).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.12. Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2016 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2016 m. [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016).

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0467).


6.13. 2016 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas. Asignavimų atnaujinimas siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su migracijos ir saugumo klausimais, mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimą (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projekto. Asignavimų atnaujinimas siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su migracijos ir saugumo klausimais, mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimą dėl bendrojo perkėlimo, ESIF veiklos pratęsimą, FRONTEX etatų plano pakeitimą ir įplaukų asignavimų (nuosavų išteklių) atnaujinimą [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0468).


6.14. 2016 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Nuosavų išteklių įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2016 projekto. Sprendimo 2014/335/ES dėl nuosavų išteklių įgyvendinimas pasibaigus ratifikavimo procesui ir 2016 m. spalio 1 d. įsigaliojus sprendimui [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0469).


6.15. ES solidarumo fondo lėšų panaudojimas siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Vokietijai [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0470).


6.16. 2016 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2016 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Vokietijai [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0471).


6.17. Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2017 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2017 m. [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jens Geier (A8-0346/2016).

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0472).


6.18. Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms dabartinei migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizei spręsti, finansuoti (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms dabartinei migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizei spręsti, finansuoti [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jens Geier (A8-0351/2016).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0473).


6.19. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant iš 2017 m. biudžeto skirti lėšų avansams mokėti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant iš 2017 m. Sąjungos bendrojo biudžeto skirti lėšų avansams mokėti [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Patricija Šulin (A8-0323/2016).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0474).


6.20. 2017 m. biudžeto procedūra: bendras projektas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžeto procedūrą [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete biudžeto klausimais. Pranešėjai: Jens Geier ir Indrek Tarand (A8-0353/2016).

(Kad bendras projektas būtų atmestas reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0475).

Kalbėjo:

Indrek Tarand (pranešėjas) pasiūlė tokį techninį I skirsnio (Europos Parlamentas. Etatų planas) pakeitimą:

Dar kartą į 2015 m. biudžetą įtraukiama išnaša 1 puslapio apačioje:

„Iš kurių 3 ad personam perkėlimai į aukštesnes pareigas (3 iš AD 14 į AD 15), skirti išimtiniais atvejais to nusipelniusiems pareigūnams.“

Prieš pasirašydamas 2017 finansinių metų biudžetą, Pirmininkas padarė šį pareiškimą:

„Bendrą projektą, parengtą Taikinimo komitete 2016 m. lapkričio 17 d., patvirtino ir Parlamentas, ir Taryba. Biudžeto procedūra įgyvendinta pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį. Taigi 2017 finansinių metų biudžeto procedūra gali būti laikoma baigta. Skelbiu, kad 2017 finansinių metų Sąjungos biudžetas galutinai priimtas.“


6.21. Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 ir B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-1284/2016

Atmesta.

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1285/2016

(keičia B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 ir B8-1296/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda ir Franc Bogovič PPE frakcijos vardu;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula ir Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ir Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0476).


6.22. Komisijos narių interesų deklaracijų gairės (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos narių interesų deklaracijų gairių [2016/2080(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pascal Durand (A8-0315/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0477).


6.23. Atsakomybė ir kompensacijos už naftos ir dujų operacijas jūroje bei jų finansinis užtikrinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl atsakomybės ir kompensacijų už naftos ir dujų operacijas jūroje bei jų finansinio užtikrinimo [2015/2352(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0478).


6.24. Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 ir B8-1324/2016 (2016/3001(RSP)).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1310/2016

(keičia B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 ir B8-1324/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE frakcijos vardu;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi ir Eric Andrieu S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk ir Pavel Telička ALDE frakcijos vardu;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes ir Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0479).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1315/2016 anuliuotas.)


6.25. Prieiga prie energijos išteklių besivystančiose šalyse (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000134/2016), kurį pateikė Linda McAvan DEVE komiteto vardu Komisijai: Prieiga prie energijos išteklių besivystančiose šalyse (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016).

Diskusijos vyko 2016 m. lapkričio 24 d. (2016 11 24 protokolo 12 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0480).


6.26. Europos mokėjimo įsakymo procedūros taikymas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos mokėjimo įsakymo procedūros taikymo [2016/2011(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0481).

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Teisinis pranešimas