Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris - BriseleGalīgā redakcija

6. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Savienības Muitas kodeksa grozīšana attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu, groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Maria Grapini (A8-0329/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Maria Grapini sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0457).


6.2. Komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumenti: piemērošanas diena ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz piemērošanas dienu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Pervenche Berès (A8-0356/2016),

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0458).


6.3. ES un Kiribati nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kiribati Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0334/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0459)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.4. ES un Zālamana salu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Zālamana salām par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0336/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0460).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.5. ES un Mikronēzijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0337/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0461).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.6. ES un Tuvalu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tuvalu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0333/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0462).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.7. ES un Māršalu salu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Māršala Salu Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0335/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0463).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.8. Eiropas Savienības Solidaritātes fonds – izvērtējums (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu – izvērtējums [2016/2045(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Salvatore Cicu (A8-0341/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0464).


6.9. ES Tiesas atzinums par to, vai Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības atbilst Līgumiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu iesniedza Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā un ar ko tiek lūgts Tiesas atzinums par ierosinātā nolīguma starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem saderību ar Līgumiem (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016).

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu iesniedza Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström un Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, par ES Tiesas atzinumu par to, vai Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības atbilst Līgumiem (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1304/2016 un B8-1305/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-1304/2016

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-1305/2016

Noraidīts


6.10. ASV un ES nolīgums par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Jan Philipp Albrecht sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0465).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.11. ES un Ganas pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgums *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Ganu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A8-0328/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0466).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.12. Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2016. gadā (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2016. gadā [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0467).


6.13. Budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projekts: apropriāciju precizēšana, lai atspoguļotu jaunākās norises migrācijas un drošības jomā, maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projektu – apropriāciju precizēšana, lai atspoguļotu jaunāko notikumu attīstību migrācijas un drošības jautājumos, maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums vispārējā pārvietojuma rezultātā, ESIF pagarinājums, Frontex štatu saraksta grozīšana un ieņēmumu apropriāciju precizēšana (pašu resursi) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0468).


6.14. Budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projekts: Lēmuma par pašu resursiem īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projektu – Pašu resursu lēmuma Nr. 2014/335/ES īstenošana pēc ratifikācijas procesa slēgšanas un tā stāšanās spēkā 2016. gada 1. oktobrī [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0469).


6.15. ES Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Vācijai (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0470).


6.16. Budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0471).


6.17. Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2017. gadā (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0346/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0472).


6.18. Elastības instrumenta izmantošana, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0351/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0473).


6.19. ES Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai 2017. gada budžetā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2017. gada vispārējā budžetā [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Patricija Šulin (A8-0323/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0474).


6.20. 2017. finanšu gada budžeta procedūra – kopīgais dokuments (balsošana)

Ziņojums par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto kopīgo dokumentu par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā budžeta jautājumos. Referenti: Jens Geier un Indrek Tarand (A8-0353/2016).

(Kopīgā dokumenta noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0475).

Uzstāšanās

Indrek Tarand (referents) ierosināja šādu tehnisku grozījumu I sadaļā (Personāls – Eiropas Parlaments).

Zemsvītras piezīmes, kas parādījās 2015. gada budžetā, atjaunošana 1. lpp.:

“No tā trijiem darbiniekiem piešķirta ad personam paaugstināšana amatā (3 AD 14 uz AD 15), ko izņēmuma gadījumos piešķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.”

Priekšsēdētājs pirms 2017. finanšu gada budžeta parakstīšanas sniedza šādu paziņojumu:

“Kopīgo dokumentu, par ko tika panākta vienošanās Samierināšanas komitejā 2016. gada 17. novembrī, ir vienlaikus apstiprinājis gan Parlaments, gan Padome. Budžeta procedūra tika īstenota saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu. Līdz ar to 2017. finanšu gada budžeta procedūra ir uzskatāma par pabeigtu. Paziņoju, ka Savienības 2017. finanšu gada budžets ir pieņemts galīgajā variantā.”


6.21. Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 un B8-1296/2016 (2016/2988(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-1284/2016

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1285/2016

(aizstāj B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 un B8-1296/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda un Franc Bogovič PPE grupas vārdā;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula un Victor Boştinaru S&D grupas vārdā;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini un Eleonora Evi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0476).


6.22. Komisāru interešu deklarācijas – pamatnostādnes (balsošana)

Ziņojums par komisāru interešu deklarācijām – pamatnostādnes [2016/2080(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pascal Durand (A8-0315/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0477).


6.23. Atkrastes naftas un gāzes nozares darbības: atbildība, kompensācija un finansiālais nodrošinājums (balsošana)

Ziņojums par atbildību, kompensāciju un finansiālo nodrošinājumu attiecībā uz atkrastes naftas un gāzes nozares darbībām [2015/2352(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0478).


6.24. Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 un B8-1324/2016 (2016/3001(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1310/2016

(aizstāj B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 un B8-1324/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská un Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE grupas vārdā;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi un Eric Andrieu S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoun Arne Gericke ECR grupas vārdā;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk un Pavel Telička ALDE grupas vārdā;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes un Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0479).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-1315/2016 vairs nav spēkā.)


6.25. Enerģijas pieejamība jaunattīstības valstīs (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000134/2016) kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā, Komisijai: Enerģijas pieejamība jaunattīstības valstīs (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016).

Debates notika 2016. gada 24. novembrī (24.11.2016. protokola 12. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B8-1227/2016 (2016/2885(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0480).


6.26. Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras īstenošanu [2016/2011(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0481).

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Juridisks paziņojums