Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 1 ta' Diċembru 2016 - BrussellVerżjoni finali

6. Ħin tal-votazzjonijiet
CRE

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fir-rigward ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 952/2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fir-rigward ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

__[A200949]__ għamlet dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0457)


6.2. Data ta’ applikazzjoni: Dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni fir-rigward tad-data ta' applikazzjoni tiegħu [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0458)


6.3. Ftehim UE-Kiribati dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Kiribati dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0459)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.4. Ftehim UE-Gżejjer Solomon dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gżejjer Solomon dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0460)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.5. Ftehim UE-Mikroneżja dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Federali tal-Mikroneżja dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0461)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.6. Ftehim UE-Tuvalu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Tuvalu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0462)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.7. Ftehim UE-Gżejjer Marshall dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gżejjer Marshall dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0463)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.8. Il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea: valutazzjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea: valutazzjoni [2016/2045(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0464)


6.9. Opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa minn Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná u Stelios Kouloglou f'isem il-Grupp GUE/NGL, b'konformità mal-Artikolu 108(6) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar it-talba għal opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-ftehim propost bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa minn Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström u Angelika Mlinar f'isem il-Grupp ALDE, b'konformità mal-Artikolu 108(6) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar it-talba għal opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1304/2016 u B8-1305/2016

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-1304/2016

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-1305/2016

Rifjut


6.10. Ftehim US-UE dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta ma' reati kriminali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Jan Philipp Albrecht għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0465)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.11. Ftehim ta' Sħubija Ekonomika Interim UE-Ghana *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika interim bejn il-Ghana, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0466)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.12. Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza fl-2016 (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2016 [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0467)


6.13. Abbozz ta' baġit Emendatorju Nru 4/2016: Aġġornament tal-approprjazzjonijiet biex jiġu kkunsidrati l-aħħar żviluppi dwar kwistjonijiet ta' migrazzjoni u siġurtà, tnaqqis ta' approprjazzonijiet ta' pagamenti u impenn (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 4/2016 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016: Aġġornament tal-approprjazzjonijiet biex jiġu kkunsidrati l-aħħar żviluppi dwar kwistjonijiet ta' migrazzjoni u sigurtà, tnaqqis ta' approprjazzonijiet ta' pagamenti u impenn bħala riżultat tat-Trasferiment Globali, l-estensjoni tal-FEIS, modifikazzjoni tal-pjan ta' stabbiliment tal-persunal tal-Frontex u aġġornament tal-approprazzjonijiet ta' dħul (Riżorsi proprji) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0468)


6.14. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2016: Implimentazzjoni tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2016 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016: Implimentazzjoni tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji Nru 2014/335/UE wara l-għeluq tal-proċess ta' ratifika u d-dħul fis-seħħ tagħha fl-1 ta' Ottubru 2016 [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0469)


6.15. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Ġermanja (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdu assistenza lil Ġermanja [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0470)


6.16. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2016 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Ġermanja (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2016 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Ġermanja [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0471)


6.17. Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2017 (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2017 [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0472)


6.18. Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-migrazzjoni, tar-rifuġjati u tas-sigurtà (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-migrazzjoni, tar-rifuġjati u tas-sigurtà [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0473)


6.19. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit għall-2017 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2017 [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0474)


6.20. Proċedura baġitarja 2017: abbozz konġunt (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz konġunt tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fil-qafas tal-proċedura baġitarja [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni Baġitarja. Rapporteurs: Jens Geier u Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa għar-rifjut tal-abbozz konġuntn)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0475)

Interventi

Indrek Tarand (rapporteur) ippropona l-emenda teknika li ġejja għat-Taqsima I (Parlament Ewropew - Organigramma):

Introduzzjoni mill-ġdid tan-nota f'qiegħ il-paġna 1 li kienet inkluża fil-Baġit 2015:

"Li minnhom tliet promozzjonijiet "ad personam" (tliet AD 14 għal AD 15) ingħataw f'każijiet eċċezzjonali bil-mertu tal-uffiċjali."

Qabel ma ffirma l-baġit għas-sena finanzjarja 2017, il-President għamel id-dikjarazzjoni li ġejja:

"It-test konġunt milħuq fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fis-17 ta' Novembru 2016 ġie approvata kemm mill-Parlament kif ukoll mill-Kunsill. Il-proċedura baġitarja ġiet implimentata skont l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-proċedura baġitarja għas-sena finanzjarja 2017 tista' titqies li hija magħluqa. Jien niddikjara li l-baġit tal-UE għas-sena finanzjarja 2017 ġie adottat b'mod definittiv."


6.21. Sitwazzjoni fl-Italja wara t-terremoti (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 u B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-1284/2016

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1285/2016

(flok B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 u B8-1296/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda u Franc Bogovič, f'isem il-Grupp PPE;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula u Victor Boştinaru, f'isem il-Grupp S&D;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans u Frédérique Ries, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey u Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė u Igor Šoltes, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini u Eleonora Evi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0476)


6.22. Id-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-Kummissarji - Linji gwida (votazzjoni)

Rapport dwar id-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-Kummissarji - linji gwida [2016/2080(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0477)


6.23. Ir-responsabbiltà, il-kumpens u l-garanzija finanzjarja għall-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore (votazzjoni)

rapport dwar ir-responsabbiltà, il-kumpens u l-garanzija finanzjarja għall-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore [2015/2352(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0478)


6.24. Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 u B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1310/2016

(flok B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 u B8-1324/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská u Teresa Jiménez-Becerril Barrio, f'isem il-Grupp PPE;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi u Eric Andrieu, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittou Arne Gericke, f'isem il-Grupp ECR;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk u Pavel Telička, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes u Josep-Maria Terricabras, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0479)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1315/2016 iddekadiet.)


6.25. L-aċċess għall-enerġija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000134/2016) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: L-aċċess għall-enerġija fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Id-dibattitu sar fid-data 24 ta' Novembru 2016 (punt 12 tal-Minuti ta' 24.11.2016).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0480)


6.26. L-applikazzjoni tal-Proċedura tal-Ordni ta' Ħlas Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar l-applikazzjoni tal-Proċedura għal Ordni ta' Ħlas Ewropea [2016/2011(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0481)

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Avviż legali