Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 1. december 2016 - BruseljKončna izdaja

6. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Carinski zakonik Unije kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije, kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

__[A200949]__ je podala izjavo na podlagi člena __[A200950]__(__[A200951]__) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0457)


6.2. Datum začetka uporabe: dokumenti s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih v zvezi z datumom začetka njene uporabe [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0458)


6.3. Sporazum med EU in Kiribatijem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Kiribati o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0459)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.4. Sporazum med EU in Salomonovimi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Salomonovimi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0460)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.5. Sporazum med EU in Mikronezijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Federativnimi državami Mikronezije o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0461)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.6. Sporazum med EU in Tuvalujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Tuvalujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0462)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.7. Sporazum med EU in Marshallovimi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Marshallovi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0463)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.8. Solidarnostni sklad Evropske unije: ocena (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o Solidarnostnem skladu Evropske unije: ocena [2016/2045(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0464)


6.9. Mnenje Sodišča Evropske unije o združljivosti sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o zaščiti osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj s Pogodbama (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 108(6) Poslovnika vložili Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL, o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti predlaganega Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj s Pogodbama (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 108(6) Poslovnika vložile Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström in Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj s Pogodbama (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

predlogi resolucij B8-1304/2016 in B8-1305/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-1304/2016

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-1305/2016

Zavrnjeno


6.10. Sporazum med ZDA in EU o varstvu osebnih podatkov v zvezi s kaznivimi dejanji *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj, v imenu Evropske unije [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Jan Philipp Albrecht je podal izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0465)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.11. Vmesni Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Gano *** (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi vmesnega Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gano na drugi strani [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0466)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.12. Sprostitev varnostne rezerve v letu 2016 (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2016 [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0467)


6.13. Predlog spremembe proračuna št. 4/2016: posodobitev odobritev, da se odrazijo najnovejše dogajanje na področjih migracij in varnosti, zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2016 za proračunsko leto 2016: posodobitev odobritev, da se odrazijo najnovejše dogajanje na področjih migracij in varnosti, zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti zaradi globalne prerazporeditve, podaljšanje EFSI, sprememba kadrovskega načrta agencije Frontex in posodobitev odobritev iz prihodkov (lastna sredstva) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0468)


6.14. Predlog spremembe proračuna št.5/2016: Izvajanje skepa o lastnih sredstvih (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2016 za proračunsko leto 2016: Izvajanje sklepa o lastnih sredstvih št. 2014/335/EU po zaključku postopka njegove ratifikacije in začetku veljavnosti 1. oktobra 2016 [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0469)


6.15. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0470)


6.16. Predlog spremembe proračuna št. 6/2016, ki spremlja predlog za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2016 za proračunsko leto 2016, ki spremlja predlog za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0471)


6.17. Sprostitev varnostne rezerve v letu 2017 (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2017 [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jens Geier (A8-0346/2016)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0472)


6.18. Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jens Geier (A8-0351/2016)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0473)


6.19. Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru proračuna za leto 2017 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2017 [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0474)


6.20. Proračunski postopek za leto 2017: skupni predlog (glasovanje)

Poročilo o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku. Soporočevalca: Jens Geier in Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Zahtevana kvalificirana večina za zavrnitev skupnega predloga)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0475)

Govori

Indrek Tarand (poročevalec) je predlagal naslednjo tehnično spremembo oddelka I (Evropski parlament - Organigram):

Ponovni vpis opombe na strani 1 proračuna iz leta 2015:

"Od tega napredovanje ad personam treh zaposlenih (3 AD 14 v AD 15), ki se podeli zaslužnim uradnikom v izjemnih primerih."

Pred podpisom proračuna za proračunsko leto 2017, je predsednik podal naslednjo izjavo:

"Skupno besedilo, o katerem se je 17. novembra 2016 dogovoril spravni odbor, sta Svet in Parlament sprejela. Proračunski postopek je potekal v skladu s členom 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Proračunski postopek za proračunsko leto 2017 je tako končan. Razglašam, da je proračun Unije za proračunsko leto 2017 dokončno sprejet."


6.21. Razmere v Italiji po potresih (glasovanje)

predlogi resolucij B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 in B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-1284/2016

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1285/2016

(ki nadomešča B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 in B8-1296/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda in Franc Bogovič v imenu skupine PPE;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula in Victor Boştinaru v imenu skupine S&D;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini in Eleonora Evi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0476)


6.22. Izjave o interesih komisarjev – smernice (glasovanje)

Poročilo o izjavah o interesih komisarjev – smernice [2016/2080(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0477)


6.23. Odgovornost, odškodnine in finančno jamstvo za naftne in plinske dejavnosti na morju (glasovanje)

Poročilo o odgovornosti, odškodninah in finančnem jamstvu za naftne in plinske dejavnosti na morju [2015/2352(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0478)


6.24. Razmere v Demokratični republiki Kongo (glasovanje)

predlogi resolucij B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 in B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1310/2016

(ki nadomešča B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 in B8-1324/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská in Teresa Jiménez-Becerril Barrio v imenu skupine PPE;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi in Eric Andrieu v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoin Arne Gericke v imenu skupine ECR;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk in Pavel Telička v imenu skupine ALDE;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes in Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0479)

(Predlog resolucije B8-1315/2016 je brezpredmeten.)


6.25. Dostop do energije v državah v razvoju (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000134/2016) ki ga je postavil Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Komisiji: Dostop do energije v državah v razvoju (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Razprava je potekala dne 24. novembra 2016 (točka 12 zapisnika z dne 24.11.2016).

Predlog resolucije B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0480)


6.26. Izvajanje postopka za evropski plačilni nalog (glasovanje)

Poročilo o izvajanju postopka za evropski plačilni nalog [2016/2011(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0481)

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Pravno obvestilo