Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris - BriseleGalīgā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības izpausmju apkarošana (debates)
 3.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Svinīgā sēde – Tunisija
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Savienības Muitas kodeksa grozīšana attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.2.Komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumenti: piemērošanas diena ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.3.ES un Kiribati nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.4.ES un Zālamana salu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.5.ES un Mikronēzijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.6.ES un Tuvalu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.7.ES un Māršalu salu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.8.Eiropas Savienības Solidaritātes fonds – izvērtējums (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.9.ES Tiesas atzinums par to, vai Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības atbilst Līgumiem (balsošana)
  6.10.ASV un ES nolīgums par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.11.ES un Ganas pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgums *** (balsošana)
  6.12.Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2016. gadā (balsošana)
  6.13.Budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projekts: apropriāciju precizēšana, lai atspoguļotu jaunākās norises migrācijas un drošības jomā, maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums (balsošana)
  6.14.Budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projekts: Lēmuma par pašu resursiem īstenošana (balsošana)
  6.15.ES Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Vācijai (balsošana)
  6.16.Budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai (balsošana)
  6.17.Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2017. gadā (balsošana)
  6.18.Elastības instrumenta izmantošana, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi (balsošana)
  6.19.ES Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai 2017. gada budžetā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.20.2017. finanšu gada budžeta procedūra – kopīgais dokuments (balsošana)
  6.21.Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (balsošana)
  6.22.Komisāru interešu deklarācijas – pamatnostādnes (balsošana)
  6.23.Atkrastes naftas un gāzes nozares darbības: atbildība, kompensācija un finansiālais nodrošinājums (balsošana)
  6.24.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)
  6.25.Enerģijas pieejamība jaunattīstības valstīs (balsošana)
  6.26.Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras īstenošana (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Dokumentu iesniegšana
 10.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 11.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 12.Nākamo sēžu datumi
 13.Sesijas pārtraukšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols
Galīgā redakcija (179 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (59 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (74 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (11 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (33 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (76 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (252 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (63 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (544 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (1475 kb)
Juridisks paziņojums