Indeks 
Zapisnik
PDF 244kWORD 73k
Četvrtak, 1. prosinca 2016. - BruxellesZavršno izdanje
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije (rasprava)
 3.Stanje u Demokratskoj Republici Kongu (rasprava)
 4.Sastav Parlamenta
 5.Svečana sjednica - Tunisie
 6.Glasovanje
  6.1.Carinski zakonik Unije u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Dokumenti s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u pogledu datuma njezine primjene ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Sporazum između EU-a i Kiribatija o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Sporazum između EU-a i Salomonovih Otoka o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Sporazum između EU-a i Mikronezije o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Sporazum između EU-a i Tuvalua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.7.Sporazum između EU-a i Maršalovih Otoka o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.8.Fond solidarnosti Europske unije: ocjena (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.9.Mišljenje Suda o usklađenosti Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela s Ugovorima (glasovanje)
  6.10.Sporazum između SAD-a i EU-a o zaštiti osobnih informacija u vezi s kaznenim djelima *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.11.Prijelazni Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Gane *** (glasovanje)
  6.12.Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke za 2016. (glasovanje)
  6.13.Nacrt izmjene proračuna br. 4/2016: Ažuriranje odobrenih sredstava kako bi se u obzir uzeli najnovija kretanja u domeni migracija i sigurnosti, smanjenje odobrenih sredstava za plaćanja i preuzimanje obveza (glasovanje)
  6.14.Nacrt izmjene proračuna br. 5/2016.: Provedba Odluke o vlastitim sredstvima br. 2014/335/EU (glasovanje)
  6.15.Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a radi pružanja pomoći Njemačkoj (glasovanje)
  6.16.Nacrt izmjene proračuna br. 6/2016 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti EU-a radi pružanja pomoći Njemačkoj (glasovanje)
  6.17.Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke 2017. (glasovanje)
  6.18.Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku (glasovanje)
  6.19.Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a kako bi se omogućila isplata predujmova u proračun za 2017. (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  6.20.Proračunski postupak za 2017.: zajednički tekst (glasovanje)
  6.21.Stanje u Italiji nakon potresa (glasovanje)
  6.22.Izjave o financijskim interesima povjerenika - smjernice (glasovanje)
  6.23.Odgovornost, naknada štete i financijsko jamstvo za odobalne naftne i plinske djelatnosti (glasovanje)
  6.24.Stanje u Demokratskoj Republici Kongu (glasovanje)
  6.25.Pristup energiji u zemljama u razvoju (glasovanje)
  6.26.Primjena postupka za europski platni nalog (glasovanje)
 7.Obrazloženja glasovanja
 8.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 9.Podnošenje dokumenata
 10.Odluke o određenim dokumentima
 11.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 12.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 13.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00.


2. Suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (predsjedatelj Vijeća) i Julian King (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Kinga Gál, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Catherine Bearder, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Kristina Winberg, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Maria Grapini, Vicky Maeijer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor i Cécile Kashetu Kyenge.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou i Georgios Epitideios.

Govorili su: Seán Kelly i Marek Jurek o postupku sponatnog javljanja za riječ (catch the eye”) (predsjednik je dao pojašnjenja).

Govorio je Julian King.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorio je Ivan Korčok.

Rasprava je zaključena.


3. Stanje u Demokratskoj Republici Kongu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Demokratskoj Republici Kongu (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Mariya Gabriel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michèle Rivasi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda i Cécile Kashetu Kyenge.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorila je Federica Mogherini.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes i Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Demokratskoj Republici Kongu (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, o stanju u Demokratskoj Republici Kongu (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo i Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Demokratskoj Republici Kongu (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock i Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Demokratskoj Republici Kongu (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda i Ivo Belet, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Demokratskoj Republici Kongu (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans i Ivan Jakovčić, o stanju u Demokratskoj Republici Kongu (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward i Doru-Claudian Frunzulică, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Demokratskoj Republici Kongu (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.24 zapisnika od 1.12.2016..


4. Sastav Parlamenta

Ernest Maragall pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 31. prosinca 2016.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 3. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od tog datuma i o tome obavještava nadležno nacionalno tijelo.

(Sjednica je prekinuta u 10:45 zbog početka svečane sjednice.)


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

5. Svečana sjednica - Tunisie

Od 11:00 do 11:30 Europski parlament sastaje se na svečanoj sjednici povodom obraćanja Bejija Caida Essebsija, predsjednika Republike Tunisa.

°
° ° °

Govorili su: Ana Gomes, o stanju u Siriji, Janice Atkinson, o tome kako je vodena rasprava o suzbijanju rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije, Doru-Claudian Frunzulică, o rumunjskom nacionalnom prazniku koji obilježava 1. prosinca, Marek Jurek, o stanju na Kubi, i Seb Dance, o svjetskom danu borbe protiv AIDS-a.


6. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Carinski zakonik Unije u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Maria Grapini dala je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0457)


6.2. Dokumenti s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u pogledu datuma njezine primjene ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u pogledu datuma njezine primjene [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0458)


6.3. Sporazum između EU-a i Kiribatija o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Kiribatija o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0459)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.4. Sporazum između EU-a i Salomonovih Otoka o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Salomonovih Otoka o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0460)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.5. Sporazum između EU-a i Mikronezije o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Saveznih Država Mikronezije o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0461)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.6. Sporazum između EU-a i Tuvalua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Tuvalua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0462)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.7. Sporazum između EU-a i Maršalovih Otoka o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Maršalovih Otoka o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0463)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.8. Fond solidarnosti Europske unije: ocjena (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Fondu solidarnosti Europske unije: ocjena [2016/2045(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0464)


6.9. Mišljenje Suda o usklađenosti Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela s Ugovorima (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su podnijeli Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, u skladu s člankom 108. stavkom 6. Poslovnika, o traženju mišljenja Suda o usklađenosti predloženog Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela s Ugovorima (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Prijedlog rezolucije koji su podnijeli Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström i Angelika Mlinar, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, u skladu s člankom 108. stavkom 6. Poslovnika, o traženju mišljenja Suda o usklađenosti Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela s Ugovorima (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Prijedlozi rezolucija B8-1304/2016 i B8-1305/2016

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-1304/2016

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-1305/2016

Odbijeno


6.10. Sporazum između SAD-a i EU-a o zaštiti osobnih informacija u vezi s kaznenim djelima *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Jan Philipp Albrecht dao je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4 Poslovnika.

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0465)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.11. Prijelazni Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Gane *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0466)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.12. Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke za 2016. (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2016. [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0467)


6.13. Nacrt izmjene proračuna br. 4/2016: Ažuriranje odobrenih sredstava kako bi se u obzir uzeli najnovija kretanja u domeni migracija i sigurnosti, smanjenje odobrenih sredstava za plaćanja i preuzimanje obveza (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Ažuriranje odobrenih sredstava kako bi se u obzir uzeli najnovija kretanja u domeni migracija i sigurnosti, smanjenje odobrenih sredstava za plaćanja i preuzimanje obveza kao rezultat globalnog prijenosa, produljenje trajanja EFSU-a, izmjena plana radnih mjesta u Frontexu i ažuriranje odobrenih sredstava prihoda (vlastita sredstva) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0468)


6.14. Nacrt izmjene proračuna br. 5/2016.: Provedba Odluke o vlastitim sredstvima br. 2014/335/EU (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Provedba Odluke o vlastitim sredstvima br. 2014/335/EU nakon zaključenja postupka ratifikacije i njezina stupanja na snagu 1. listopada 2016. [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0469)


6.15. Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a radi pružanja pomoći Njemačkoj (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0470)


6.16. Nacrt izmjene proračuna br. 6/2016 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti EU-a radi pružanja pomoći Njemačkoj (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0471)


6.17. Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke 2017. (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke 2017. [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0472)


6.18. Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0473)


6.19. Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a kako bi se omogućila isplata predujmova u proračun za 2017. (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se omogućila isplata predujmova u opći proračun Unije za 2017. [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0474)


6.20. Proračunski postupak za 2017.: zajednički tekst (glasovanje)

Izvješće o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Izaslanstvo Europskog parlamenta u Odboru za mirenje u proračunskom postupku. Izvjestitelji: Jens Geier i Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Potrebna kvalificirana većina za odbijanje zajedničkog teksta)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0475)

Govorili su:

Indrek Tarand (izvjestitelj) predložio je sljedeću tehničku izmjenu u dijelu I. (Europski parlament - organizacijska struktura):

Ponovno uvođenje fusnote broj 1 u proračun za 2015.:

Među kojima tri ad personam promaknuća (tri AD 14 u AD 15) dodijeljena u iznimnim slučajevima zaslužnim dužnosnicima.”

Prije potpisivanja proračuna za financijsku godinu 2017. Predsjednik je dao sljedeću izjavu:

Parlament i Vijeće odobrili su zajednički tekst dogovoren u Odboru za mirenje 17. studenog 2016. Proračunski postupak proveden je u skladu s člankom 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Proračunski postupak za financijsku godinu 2017. može se smatrati dovršenim. Proglašavam da je proračun EU-a za financijsku godinu 2017. konačno donesen.”


6.21. Stanje u Italiji nakon potresa (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 i B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-1284/2016

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1285/2016

(koji zamjenjujeB8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 i B8-1296/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda i Franc Bogovič, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula i Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey i Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini i Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0476)


6.22. Izjave o financijskim interesima povjerenika - smjernice (glasovanje)

Izvješće o izjavama o financijskim interesima povjerenika – smjernice [2016/2080(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0477)


6.23. Odgovornost, naknada štete i financijsko jamstvo za odobalne naftne i plinske djelatnosti (glasovanje)

Izvješće o odgovornosti, naknadi štete i financijskom jamstvu za odobalne naftne i plinske djelatnosti [2015/2352(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0478)


6.24. Stanje u Demokratskoj Republici Kongu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 i B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1310/2016

(koji zamjenjujeB8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 i B8-1324/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská i Teresa Jiménez-Becerril Barrio, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi i Eric Andrieu, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoi Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk i Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes i Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0479)

(Prijedlog rezolucije B8-1315/2016 se ne razmatra.)


6.25. Pristup energiji u zemljama u razvoju (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000134/2016) koje je postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Komisiji: Pristup energiji u zemljama u razvoju (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Rasprava je održana 24. studenog 2016. (točka 12 zapisnika od 24.11.2016.).

Prijedlog rezolucije B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0480)


6.26. Primjena postupka za europski platni nalog (glasovanje)

Izvješće o primjeni postupka za europski platni nalog [2016/2011(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0481)

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik


7. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Salvatore Cicu - A8-0341/2016
Seán Kelly

Stanje u Italiji nakon potresa - (2016/2988(RSP)) - B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

Izvješće: Kostas Chrysogonos - A8-0308/2016
Seán Kelly

Pristup energiji u zemljama u razvoju - (2016/2885(RSP)) - B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

Nicola Caputo priopćio je da njegov uređaj za glasovanje nije funkcionirao prilikom glasovanja o izvješću Jens Geier - A8-0346/2016.


9. Podnošenje dokumenata

Zastupnici su podnijeli sljedeće dokumente:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o važnosti lova za društvo i okoliš (B8-1183/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o očuvanju velikog alzaškog hrčka (B8-1216/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zabrani svih isplata dividendi za nedovoljno kapitalizirane banke (B8-1217/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn Jean-François Jalkh. Prijedlog rezolucije o otpornosti na antibiotike (B8-1218/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o programu potpore strukturnim reformama i uključenosti država članica (B8-1219/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o uplitanju Komisije (B8-1221/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o borbi protiv rasipanja hrane (B8-1222/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Bernard Monot. Prijedlog rezolucije o ukidanju ekonomskih sankcija Europske unije koje se odnose na Rusku Federaciju (B8-1223/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Bilde Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o podršci slijepim i slabovidnim osobama (B8-1225/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o nejednakom gospodarskom razvoju država članica Europske unije (B8-1236/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o emisijama iz elektrana na ugljen (B8-1242/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois Marine Le Pen. Prijedlog rezolucije o mehanizmu za premještanje migranata (B8-1243/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uspostavljanju mehanizama kontrole kako bi takozvana inovativna start-up poduzeća postala uistinu učinkovita u sektoru inovacija i digitalizacije (B8-1244/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zaštiti maloljetnih osoba kako bi se spriječio njihov nestanak (B8-1245/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Konstantinos Papadakis Sotirios Zarianopoulos. Prijedlog rezolucije o zabrani prodaje prvih nekretnina i vikendica na javnoj dražbi te rasterećenju visoko zaduženog radničkog sloja stanovništva (B8-1248/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON


10. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene u postupku upućivanja odborima (članak 53. Poslovnika)

Odbor CONT

- Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i uspostava jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
upućeno nadležnom odboru: DEVE
mišljenje: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

Odbor LIBE

- Prema novom trgovinskom okviru između EU-a i Turske za unapređenje bilateralnih trgovinskih odnosa i modernizaciju carinske unije (2016/2031(INI))
upućeno nadležnom odboru: INTA
mišljenje: AFET, EMPL, LIBE


11. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice i zapisnik s jučerašnje dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


12. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 12. do 15. prosinca 2016.


13. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica završena je u 12:20.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Pravna napomena