Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. prosince 2016 - ŠtrasburkKonečné znění

9. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prosincového plenárního zasedání (PE 595.324/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o zprávě Corbett o celkové revizi jednacího řádu Evropského parlamentu (A8-0344/2016), která by se konala po rozpravě o prohlášení Komise o balíčku opatření „čistá energetika pro všechny“ (bod 86 PDOJ).

Vystoupili: Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Philippe Lamberts ve prospěch žádosti.

Parlament žádost schválil EH (207 pro, 158 proti, 11 zdržení se).

Žádost skupiny ENF, aby bylo jako druhý bod odpoledního pořadu jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci ve městě Aleppo.

Vystoupili: Edouard Ferrand za skupinu ENF s odůvodněném žádosti a Jean-Luc Schaffhauser ve prospěch žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Žádost skupiny EFDD, aby bylo z pořadu jednání staženo prohlášení Komise o situaci v Polsku, pokud se jedná o právní stát a demokracii (bod 103 PDOJ).

Vystoupili: James Carver za skupinu EFDD s odůvodněním žádosti, Marek Jurek ve prospěch žádosti, Janusz Lewandowski, který uvedl, že datum konání rozpravy nebylo vybráno vhodně, jelikož připadá na 35. výročí vyhlášení výjimečného stavu v Polsku, a navrhl, aby se záležitostí před jejím projednáním v plénu zabýval výbor LIBE (za přítomnosti místopředsedy Komise Timmermanse), Terry Reintke proti žádosti skupiny EFDD, a Bogusław Liberadzki, který navrhl, aby se rozprava konala buď v lednu, nebo případně ve středu 14. prosince 2016.

Parlament zamítl návrh EFDD EH (80 pro, 200 proti, 103 zdržení se).

Parlament zamítl návrh Janusze Lewandowského EH (149 pro, 200 proti, 31 zdržení se).

Parlament schválil návrh Bogusława Liberadzkého EH (193 pro, 171 proti, 21 zdržení se).

Středa

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla jako druhý bod odpoledního pořadu jednání zařazena rozprava o prohlášení Komise o doporučení Komise k provádění prohlášení EU a Turecka a znovuzavedení přesunů osob na základě dublinského nařízení.

Vystoupily: Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Ska Keller ve prospěch žádosti.

Parlament žádost schválil EH (204 pro, 149 proti, 6 zdržení se).

Žádost skupiny EFDD, aby bylo na pořad jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o útoku na koptskou katedrálu v Káhiře a svobodě vyznání a náboženského přesvědčení.

Vystoupili: James Carver za skupinu EFDD s odůvodněním žádosti, Philippe Lamberts ve prospěch žádosti a Pier Antonio Panzeri proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (173 pro, 150 proti, 24 zdržení se).

Čtvrtek

beze změny.

Plán práce byl tímto schválen.

°
° ° °

Vystoupil Takis Hadjigeorgiou.

Právní upozornění