Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 12. detsember 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne

9. Tööplaan
CRE

Jagati välja 2016. aasta detsembri täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 595.324/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada päevakorda arutelu Corbetti raporti „Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine“ (A8-0344/2016) üle pärast arutelu „Puhas energia kõigile“ paketti käsitleva komisjoni avalduse üle (lõpliku päevakorra projekti punkt 86).

Sõna võtsid Helmut Scholz, fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, ja Philippe Lamberts, kes toetas seda.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (207 poolt, 158 vastu, erapooletuid 11).

Fraktsiooni ENF taotlus lisada päevakorda pärastlõunase istungi teise punktina komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Aleppos.

Sõna võtsid Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, kes põhjendas taotlust, ja Jean-Luc Schaffhauser, kes toetas seda.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Fraktsiooni EFDD taotlus jätta päevakorrast välja komisjoni avaldus õigusriigi ja demokraatia olukorra kohta Poolas (lõpliku päevakorra projekti punkt 103).

Sõna võtsid James Carver fraktsiooni EFDD nimel, kes põhjendas taotlust, Marek Jurek, kes toetas seda, Janusz Lewandowski, kes väljendas arvamust, et arutelu kuupäev on halvasti valitud, kuna langeb kokku Poolas sõjaseisukorra väljakuulutamise 35. aastapäevaga, ja tegi ettepaneku, et enne uuesti täiskogule arutamiseks saatmist peaks küsimust käsitama LIBE-komisjon (komisjoni esimese asepresidendi Timmermansi juuresolekul), Terry Reintke EFDD taotluse vastu ja ja Bogusław Liberadzki, kes tegi ettepaneku korraldada arutelu jaanuaris või – kui see ei ole võimalik – kolmapäeval, 14. detsembril 2016.

Parlament lükkas EFDD taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (80 poolt, 200 vastu, erapooletuid 103).

Parlament lükkas Janusz Lewandowski ettepaneku elektroonilisel hääletusel tagasi (149 poolt, 200 vastu, erapooletuid 31).

Parlament kiitis Bogusław Liberadzki ettepaneku elektroonilisel hääletusel heaks (193 poolt, 171 vastu, erapooletuid 21).

Kolmapäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada päevakorda pärastlõunase istungi teise punktina komisjoni avaldus, mis käsitleb komisjoni soovitust ELi ja Türgi avalduse rakendamise ning Dublini süsteemi kohase tagasisaatmise taasalustamise kohta.

Sõna võtsid Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, ja Ska Keller, kes toetas seda.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (204 poolt, 149 vastu, erapooletuid 6).

Fraktsiooni EFDD taotlus lisada päevakorda komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus rünnaku kohta kopti katedraali vastu Kairos – usu ja veendumusvabadus.

Sõna võtsid James Carver fraktsiooni EFDD nimel, kes põhjendas taotlust, Philippe Lamberts, kes toetas seda, ja Pier Antonio Panzeri taotluse vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (173 poolt, 150 vastu, erapooletuid 24).

Neljapäev

Muudatusteta.

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võttis Takis Hadjigeorgiou.

Õigusalane teave