Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 12. joulukuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos

9. Käsittelyjärjestys
CRE

Joulukuun 2016 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 595.324/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ehdotettu.

Tiistai

GUE/NGL-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle keskustelu Corbettin mietinnöstä aiheesta Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (A8-0344/2016) sen jälkeen, kun keskustelu energiaunioniin liittyviä toimenpiteitä koskevasta komission julkilausumasta on päättynyt (lopullisen esityslistaluonnoksen 86 kohta).

Puheenvuorot: Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Philippe Lamberts tukeakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (207 puolesta, 158 vastaan, 11 tyhjää).

ENF-ryhmän pyyntö ottaa iltapäivän esityslistalle toiseksi kohdaksi komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Aleppon tilanteesta.

Puheenvuorot: Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Jean-Luc Schaffhauser tukeakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

EFDD-ryhmän pyyntö poistaa esityslistalta komission julkilausuma oikeusvaltion ja demokratian tilasta Puolassa (lopullisen esityslistaluonnoksen 103 kohta).

Puheenvuorot: James Carver EFDD-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön, Marek Jurek tukeakseen pyyntöä, Janusz Lewandowski todetakseen, että keskustelun ajankohta on valittu huonosti, koska se osuu yhteen Puolan sotatilalain antamisen 35. vuosipäivän kanssa, ja ehdottaakseen, että asiaa käsiteltäisiin LIBE-valiokunnassa (komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Timmermansin läsnäollessa) ennen täysistuntokäsittelyä, Terry Reintke vastustaakseen EFDD-ryhmän pyyntöä ja Bogusław Liberadzki ehdottaakseen, että keskustelu käytäisiin tammikuussa tai vaihtoehtoisesti keskiviikkona 14. joulukuuta 2016.

Parlamentti hylkäsi EFDD-ryhmän pyynnön KÄ:ssä (80 puolesta, 200 vataan, 103 tyhjää).

Parlamentti hylkäsi Janusz Lewandowskin ehdotuksen KÄ:ssä (149 puolesta, 200 vastaan, 31 tyhjää).

Parlamentti hyväksyi Bogusław Liberadzkin ehdotuksen KÄ:ssä (193 puolesta, 171 vastaan, 21 tyhjää).

Keskiviikko

GUE/NGL-ryhmän pyyntö ottaa iltapäivän esityslistalle toiseksi kohdaksi komission julkilausuma suosituksesta EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanosta sekä Dublin-asetuksen mukaisten siirtojen ottamisesta uudelleen käyttöön.

Puheenvuorot: Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Ska Keller tukeakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (204 puolesta, 149 vastaan, 6 tyhjää).

EFDD-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma hyökkäyksestä koptilaiseen katedraaliin Kairossa ja uskonnon ja vakaumuksen vapaudesta.

Puheenvuorot: James Carver EFDD-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön, Philippe Lamberts tukeakseen pyyntöä ja Pier Antonio Panzeri vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (173 puolesta, 150 vastaan, 24 tyhjää).

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

Takis Hadjigeorgiou käytti puheenvuoron.

Oikeudellinen huomautus