Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. gruodžio 12 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

9. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis 2016 gruodžio plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 595.324/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

– GUE/NGL frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę diskusiją dėl R. Corbett parengto pranešimo „Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra“ (A8-0344/2016) po Komisijos pareiškimo su energetikos sąjunga susijusių priemonių rinkinio tema (darbotvarkės projekto 86 punktas).

Kalbėjo: Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu pateikė prašymo pagrindimą, o Philippe Lamberts pasisakė už prašymo patenkinimą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (207 balsavo už, 158 – prieš, 11 susilaikė) patenkino prašymą.

ENF frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl padėties Alepe antru punktu po pietų.

Kalbėjo: Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu pateikė prašymo pagrindimą, o Jean-Luc Schaffhauser pasisakė už prašymo patenkinimą.

Parlamentas atmetė prašymą

– EFDD frakcijos prašymas išbraukti iš darbotvarkės Komisijos pareiškimą dėl teisinės valstybės ir demokratijos principų laikymosi Lenkijoje (darbotvarkės projekto 103 punktas).

Kalbėjo: James Carver EFDD frakcijos vardu, jis pateikė prašymo pagrindima, Marek Jurek pasisakė už tai, kad prašymas būtų patenikintas, Janusz Lewandowski mano, kad diskusijoms parinkta netinkama data, nes ji sutampa su 35-osiomis karinės padėties Lenkijoje paskelbimo metinėmis, ir pasiūlė šį klausimą nagrinėti LIBE komiteto posėdyje (dalyvaujant pirmajam Komisijos primininko pavaduotojui F. Timmermansui) prieš jį pateikiant plenariniam posėdžiui, Terry Reintke pasisakė prieš frakcijos EFDD prašymą, o Bogusław Liberadzki pasiūlė šiuo klausimu diskutuoti sausio mėn. arba, jei tai neįmanoma, trečiadienį, 2016 m. gruodžio 14 d.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (80 balsavo už, 200 – prieš, 103 susilaikė) atmetė EFDD frakcijos prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (149 balsavo už, 200 – prieš, 31 susilaikė) atmetė Janusz Lewandowski pasiūlymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (193 balsavo už, 171 – prieš, 21 susilaikė) pritarė Bogusław Liberadzki pasiūlymui.

Trečiadienis

GUE/NGL frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę Kommisijos pareiškimą dėl Komisijos Rekomendacijos dėl ES ir Turkijos pareiškimo įgyvendinimo ir perdavimų pagal Dublino reglamentą atnaujinimo antru punktu po pietų.

Kalbėjo: Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, ji pateikė prašymo pagrindimą, ir Ska Keller, kuri pritarė prašymui

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (204 balsavo už, 149 – prieš, 6 susilaikė) patenkino prašymą.

EFDD frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą „Išpuolis koptų bažnyčioje Kaire: religijos ar tikėjimo laisvė“.

Kalbėjo: James Carver EFDD frakcijos vardu, jis pateikė prašymo pagrindimą, Philippe Lamberts pasisakė už prašymo patenkinimą, o Pier Antonio Panzeri pasisakė prieš prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (173 balsavo už, 150 – prieš, 24 susilaikė) patenkino prašymą.

Ketvirtadienis

Jokių pasiūlymų nepateikta.

Darbų programa patvirtinta.

°
° ° °

Kalbėjo Takis Hadjigeorgiou.

Teisinis pranešimas