Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 december 2016 - Straatsburg

9. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van december 2016 (PE 595.324/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om een debat over het verslag Corbett over de algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement (A8-0344/2016), op de agenda te plaatsen na het debat over de verklaring van de Commissie over het maatregelenpakket inzake de energie-unie ( punt 86 PDOJ).

Het woord wordt gevoerd door Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Philippe Lamberts, voor het verzoek.

Bij ES (207 voor, 158 tegen, 11 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Verzoek van de ENF-Fractie om een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de toestand in Aleppo als tweede punt van de middag op de agenda te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, die het verzoek toelicht, en Jean-Luc Schaffhauser, voor het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Verzoek van de EFDD-Fractie om de verklaring van de Commissie over de toestand van de rechtsstaat en de democratie in Polen (punt 103 PDOJ) van de agenda te schrappen.

Het woord wordt gevoerd door James Carver, namens de EFDD-Fractie, die het verzoek toelicht, Marek Jurek, voor het verzoek, Janusz Lewandowski, die van oordeel is dat de datum van het debat slecht gekozen is omdat deze samenvalt met de vijfendertigste verjaardag van de afkondiging van de staat van beleg in Polen, en die voorstelt de kwestie te behandelen in de Commissie LIBE (in aanwezigheid van de eerste vicevoorzitter van de Commissie Timmermans) vooraleer zij in de plenaire vergadering wordt behandeld, Terry Reintke, tegen het verzoek van de EFDD-Fractie, en Bogusław Liberadzki, die voorstelt dat het debat in januari plaatsvindt, of anders op woensdag 14 december 2016.

Bij ES (80 voor, 200 tegen, 103 onthoudingen) verwerpt het Parlement het voorstel van de EFDD-Fractie.

Bij ES (149 voor, 200 tegen, 31 onthoudingen), verwerpt het Parlement het voorstel van Janusz Lewandowski.

Bij ES (193 voor, 171 tegen, 21 onthoudingen), hecht het Parlement zijn goedkeuring aan het voorstel van Bogusław Liberadzki.

Woensdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om een verklaring van de Commissie over da aanbeveling van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de verklaring EU/Turkije en de herinvoering van de Dublinoverdrachten als tweede punt van de middag op de agenda te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Ska Keller, voor het verzoek.

Bij ES (204 voor, 149 tegen, 6 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Verzoek van de EFDD-Fractie om een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de aanslag op de koptische kathedraal van Caïro - vrijheid van godsdienst en overtuiging, op de agenda te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door James Carver, namens de EFDD-Fractie, die het verzoek toelicht, Philippe Lamberts, voor het verzoek, en Pier Antonio Panzeri, tegen het verzoek.

Bij ES (173 voor, 150 tegen, 24 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Donderdag

Geen wijzigingen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Takis Hadjigeorgiou.

Juridische mededeling