Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 12 decembrie 2016 - StrasbourgEdiţie definitivă

9. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din decembrie 2016 (PE 595.324/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Cererea Grupului GUE/NGL de a înscrie pe ordinea de zi o dezbatere privind Raportul Corbett referitor la revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European (A8-0344/2016), după dezbaterea privind declarația Comisiei referitoare la pachetul privind energia curată pentru toți (punctul 86 din PDOJ).

Au intervenit: Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Philippe Lamberts, în sprijinul acesteia.

Cu VE (207 pentru, 158 împotrivă, 11 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Cererea grupului ENF de a înscrie pe ordinea de zi o declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la situația din Alep, ca al doilea punct pe ordinea de zi a după-amiezii.

Au intervenit: Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, care a motivat cererea, și Jean-Luc Schaffhauser, în sprijinul acesteia.

Parlamentul a respins cererea.

Cererea Grupului EFDD de a retrage de pe ordinea de zi declarația Comisiei referitoare la situația statului de drept și a democrației în Polonia (punctul 103 din PDOJ).

Au intervenit: James Carver, în numele Grupului EFDD, care a motivat cererea, Marek Jurek, în sprijinul acesteia, Janusz Lewandowski, care a considerat că data dezbaterii a fost nefericit aleasă, întrucât corespunde celei de-a treizecișicincea aniversări a impunerii stării de necesitate în Polonia și propune tratarea acestui subiect în comisia LIBE (în prezența primului vicepreședinte al Comisiei, Timmermans) înainte de a fi dezbătută în ședință plenară, Terry Reintke, împotriva cererii Grupului EFDD, și Bogusław Liberadzki, care a propus ca dezbaterea să aibă loc în ianuarie, sau, dacă acest lucru nu este oportun, miercuri 14 decembrie 2016.

Cu VE (80 pentru, 200 împotrivă, 103 abțineri), Parlamentul a respins cererea EFDD.

Cu VE (149 pentru, 200 împotrivă, 31 abțineri), Parlamentul a respins cererea lui Janusz Lewandowski.

Cu VE (193 pentru, 171 împotrivă, 21 abțineri), Parlamentul a aprobat propunerea lui Bogusław Liberadzki.

Miercuri

Cererea grupului GUE/NGL de a înscrie pe ordinea de zi o declarație a Comisiei referitoare la recomandarea Comisiei privind punerea în aplicare a declarației UE-Turcia și reluarea transferurilor de la Dublin, ca al doilea punct pe ordinea de zi a după-amiezii.

Au intervenit: Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Ska Keller, în favoarea cererii.

Cu VE (204 pentru, 149 împotrivă, 6 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Cererea Grupului EFDD de a înscrie pe ordinea de zi o declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la atentatul împotriva catedralei copte din Cairo – libertatea religioasă și de conștiință.

Au intervenit: James Carver, în numele Grupului EFDD, care a motivat cererea, Philippe Lamberts, în sprijinul ei, și Pier Antonio Panzeri, împotriva acesteia.

Cu VE (173 pentru, 150 împotrivă, 24 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit Takis Hadjigeorgiou.

Notă juridică