Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. decembra 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia

9. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych schôdzí decembra 2016 (PE 595.324/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

– Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby do programu bola zaradená rozprava o správe Corbett s názvom Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (A8-0344/2016), hneď za rozpravu o vyhlásení Komisie o balíku opatrení „energetická únia“ (bod 86 konečného návrhu programu schôdze).

Vystúpili títo poslanci: Helmut Scholz, v mene skupiny GUE/NGL, ktorý odôvodnil žiadosť, a Philippe Lamberts, v prospech žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 207, proti: 158, zdržali sa hlasovania: 11).

– Žiadosť skupiny ENF, aby bolo do programu schôdze ako druhý bod popoludní zaradené vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci o situácii v Aleppe.

Vystúpili títo poslanci: Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, ktorý odôvodnil žiadosť, a Jean-Luc Schaffhauser, ktorý podporil žiadosť.

Parlament žiadosť zamietol.

– Žiadosť skupiny EFDD, aby bolo z programu schôdze stiahnuté vyhlásenie Komisie o situácii právneho štátu a demokracie v Poľsku (bod 103 konečného návrhu programu schôdze).

Vystúpili títo poslanci: James Carver v mene skupiny EFDD, ktorý odôvodnil žiadosť, Marek Jurek, ktorý podporil žiadosť, Janusz Lewandowski, s názorom, že rozprava nie je dobre načasovaná, pretože sa prekrýva s 35. výročím celoštátneho zavedenia stanného práva v Poľsku, a navrhol, aby sa o otázke rokovalo vo výbore LIBE (za prítomnosti podpredsedu Komisie Timmermansa) a až potom sa o nej znovu diskutovalo v pléne, Terry Reintke, proti žiadosti skupiny EFDD, a Bogusław Liberadzki, ktorý navrhol, aby sa rozprava konala v januári alebo v stredu 14. decembra 2016.

Elektronické hlasovanie (80 za, 200 proti, 103 sa zdržalo), Parlament zamietol návrh skupiny EFDD.

Elektronické hlasovanie (149 za, 200 proti, 31 sa zdržalo), Parlament zamietol návrh, ktorý predložil Janusz Lewandowski.

Elektronické hlasovanie (193 za, 171 proti, 21 sa zdržalo), Parlament zamietol návrh, ktorý predložil Bogusław Liberadzki.

Streda

– Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby bolo do programu schôdze ako druhý bod popoludní zaradené vyhlásenie Komisie o vykonávaní vyhlásenia EÚ – Turecko a obnovení odovzdaní podľa dublinského nariadenia.

Vystúpili títo poslanci: Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť, a Ska Keller, v prospech žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 204, proti: 149, zdržali sa hlasovania: 6).

– Žiadosť skupiny EFDD, aby bolo do programu schôdze zaradené vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci o útokoch na koptskú katedrálu v Káhire – sloboda náboženského vyznania a svedomia.

Vystúpili títo poslanci: James Carver v mene skupiny EFDD, ktorý odôvodnil žiadosť, Philippe Lamberts, ktorý žiadosť podporil, a Pier Antonio Panzeri, proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 173, proti: 150, zdržali sa hlasovania: 24).

Štvrtok

Neboli navrhnuté žiadne zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

V rozprave vystúpil Takis Hadjigeorgiou.

Právne oznámenie