Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0013(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0368/2016

Rozpravy :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Hlasování :

PV 14/12/2016 - 9.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0496

Zápis
Pondělí, 12. prosince 2016 - ŠtrasburkKonečné znění

10. Normalizace účtů železničních podniků ***II - Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici ***II - Jednotný evropský železniční prostor***II (rozprava)
CRE

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen uvedla doporučení A8-0368/2016.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Wim van de Camp a David-Maria Sassoli uvedli doporučení A8-0373/2016 a A8-0371/2016.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Markus Ferber za skupinu PPE, Bogusław Liberadzki za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tibor Szanyi a Maria Grapini, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Ismail Ertug.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp a David-Maria Sassoli.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.9, bod 9.10 a bod 9.11 zápisu ze dne 14.12.2016.

Právní upozornění