Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0013(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0368/2016

Arutelud :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Hääletused :

PV 14/12/2016 - 9.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0496

Protokoll
Esmaspäev, 12. detsember 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne

10. Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine ***II - Riigisisesed raudtee-reisijateveoteenused ***II - Ühtne Euroopa raudteepiirkond***II (arutelu)
CRE

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007 riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise osas [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2012/34/EL riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen tutvustas soovitust A8-0368/2016.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Wim van de Camp ja David-Maria Sassoli esitasid soovitused A8-0373/2016 ja A8-0371/2016.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Bogusław Liberadzki fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Curzio Maltese fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Tibor Szanyi ja Maria Grapini, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Ismail Ertug.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võtsid Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp ja David-Maria Sassoli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 9.9punkt 9.10 ja 14.12.2016 protokollipunkt 9.11.

Õigusalane teave