Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0013(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0368/2016

Keskustelut :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0496

Pöytäkirja
Maanantai 12. joulukuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos

10. Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen ***II - Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat ***II - Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue***II (keskustelu)
CRE

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen esitteli suosituksen A8-0368/2016.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Wim van de Camp ja David-Maria Sassoli esittelivät suositukset A8-0373/2016 ja A8-0371/2016.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Bogusław Liberadzki S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Curzio Maltese GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi ja Maria Grapini, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Ismail Ertug.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner ja Eleftherios Synadinos.

Puheenvuorot: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp ja David-Maria Sassoli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 9.9, kohta 9.10 ja istunnon pöytäkirja 14.12.2016, kohta 9.11.

Oikeudellinen huomautus