Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0013(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0368/2016

Debates :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Balsojumi :

PV 14/12/2016 - 9.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0496

Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 12. decembris - StrasbūraGalīgā redakcija

10. Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos ***II - Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi ***II - Vienota Eiropas dzelzceļa telpa***II (debates)
CRE

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos atcelšanu [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Merja Kyllönen (A8-0368/2016).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Wim van de Camp (A8-0373/2016).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016).

Merja Kyllönen iepazīstināja ar ieteikumu A8-0368/2016.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Wim van de Camp un David-Maria Sassoli iepazīstināja ar ieteikumiem A8-0373/2016 un A8-0371/2016.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Bogusław Liberadzki S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Curzio Maltese GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tibor Szanyi un Maria Grapini, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska un Ismail Ertug.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp un David-Maria Sassoli.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.9. punkts, 9.10. punkts un 14.12.2016. protokola 9.11. punkts.

Juridisks paziņojums