Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0013(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0368/2016

Debaty :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Głosowanie :

PV 14/12/2016 - 9.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0496

Protokół
Poniedziałek, 12 grudnia 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna

10. Zasady normalizujące rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych ***II - Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***II - Jednolity europejski obszar kolejowy***II (debata)
CRE

Zalecenie do drugiego czytania stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Zalecenie do drugiego czytania stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Zalecenie do drugiego czytania stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/34/EU w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen przedstawiła zalecenie A8-0368/2016.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Wim van de Camp i David-Maria Sassoli przedstawili zalecenia A8-0373/2016 i A8-0371/2016.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Bogusław Liberadzki w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Curzio Maltese w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego i Marię Grapini, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez José Blanco Lópeza, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Ismail Ertug.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp i David-Maria Sassoli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9, pkt 9.10 i pkt 9.11 protokołu z dnia 14.12.2016.

Informacja prawna